Gauri Shankar Rudraksha – 12 Mukhi

Available: In stock

Gowri Shankar Rudraksha – 12 Mukhi – Nepal – Lab Certified

Dimension : 29 mm – 30 mm

 

$ 42.90