Trijuti Rudraksha

Available: In stock

GauriPath Rudraksha / Tribhagi Rudraksha / Brahma Vishnu Mahesh Rudraksha

Size :  12 mm – 13 mm

 21,000.00