Gauri Shankar Ganesh Rudraksha – 9 Mukhi

Available: In stock

Gowri Shankar Ganesha Rudraksha – 9 Mukhi – Nepal – Lab Certified

Size :  28 mm – 29 mm

 

 

 6,500.00