Collector Gauri Shankar Ganesh Rudraksha – 8 Mukhi

Available: In stock

Rare 8 Mukhi Gauri Shankar Ganesh Rudraksha

Dimension : 31 mm – 32 mm

 

 6,500.00